بازديد معاون محترم سازمان برنامه و بودجه کشور از شهر جهاني سفال لالجين

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان در مورخ 09/04/97 دکتر نمکي معاون محترم علمي،فرهنگي و اجتماعي به همراه دکتر گرايي نژاد،رئيس امور آموزش عالي تحقيقات وفناوري و دکتر پور اصفري،رئيس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه کشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از شهر جهاني سفال لالجين بازديد نمودند.

آلبوم تصاوير