فراخوان انتخاب مجريان طرح هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان همدان در سال 1395

لطفاً به منظور دسترسي به مستندات مربوط يه فراخوان انتخاب مجريان طرح هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان همدان در سال 1395 به زير سايت مرکز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مراجعه فرمائيد . 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 895

پیوندها

خدمات الکترونیک