حوزه های سازمان

دبیرخانه ها

 تایید  نظرسنجی درج نشده است. نتيجه
IP شما: 3.229.122.166

سالنامه آماري سال 1396 همدان

سالنامه آماري سال 1396 استان همدان

سالنامه آماري سال 1396 استان همدان منتشر شد

سالنامه آماري سال 1396

استان همدان
 

سالنامه آماري استان همدان حاوي مجموعه اي از آخرين اطلاعات آماري موجود در زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي استان است که حاصل تلاش مستمر معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، جهت ارتقاء سطح آماري و استفاده برنامه ريزان و سياستگذاران در قالب 23 فصل به شرح ذيل تهيه گرديده است

پيشگفتار

نمايه موضوعي

منابع و ماخذ

فصل1

فصل2

فصل3

فصل4

فصل5

فصل6

فصل7

فصل8

فصل9

فصل10

فصل11

فصل12

فصل13

فصل14

فصل15

فصل16

فصل17

فصل18

فصل19

فصل20

فصل21

فصل22

فصل23

 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 336

سایر سازمان ها

پیوندها

خدمات الکترونیک