سند راهبردي

جلسات سند راهبردي و برنامه عملياتي سه ساله استان همدان

تاريخ 1398/02/24

جلسات سند راهبردي و برنامه عملياتي سه ساله استان همدان + گالري تصاوير


به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان، جلسات سند راهبردي و برنامه عملياتي سه ساله استان با حضور استاندارمحترم، رئيس محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي استان، فرمانداران، مديران و جمعي ازکارشناسان حوزه هاي تخصصي استان در محل سالن جلسات دفتر استاندار محترم برگزار شد.

در راستاي برنامه محوري، هدايت منابع، تحقق اهداف توسعه اي استان و تبيين نقشه سه ساله استان 1400 – 1398 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اقدام به تهيه سند راهبردي و برنامه عملياتي سه ساله استان همدان ( 1400 – 1398 ) نمود، پس از استفاده از همه اسناد توسعه اي استان از جمله برنامه ششم توسعه استان، مطالعات آمايش استان، سند اشتغال و استفاده از ديدگاهها و نظرات تخصصي صاحب نظران، اساتيد دانشگاه، کارشناسان حوزه هاي تخصصي مربوطه سند اوليه استان تهيه گرديد. براي مشارکت و تعامل هر چه بيشتر مديران کل، فرمانداران و روساي دستگاههاي اجرايي استان جلسات برنامه ريزي شده اي پيش بيني و برگزار گرديد.

در اين جلسات بدليل اهميت، استاندار محترم، نمايندگان محترم مردم استان، معاونين، مديران کل، فرمانداران حضور و تعامل و مشارکت داشتند و بطور مشخص برنامه سه ساله هر شهرستان تبيين، ارائه و نقطه نظرات مربوطه اخذ گرديد.

همچنين موضوع در دو جلسه شوراي برنامه ريزي استان، دو جلسه مجمع نمايندگان محترم استان در مجلس شوراي اسلامي و جلسات مختلف ديگر با حضور نمايندگان محترم مردم شهرستانهاي استان و مديران کل برگزار شد.

اين سند پس از رونمايي بصورت کتاب و برنامه عملياتي در اختيار دستگاهها براي اجرا قرار گرفت.

براي ديدن عکس هاي بيشتر به گالري تصاوير مراجعه فرمائيد.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 93

خدمات الکترونیک