سند راهبردي و برنامه عملياتي استان

ارائه سند راهبردي و برنامه عملياتي استان در مجمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي استان همدان

تاريخ 1397/12/20

ارائه سند راهبردي و برنامه عملياتي استان در مجمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي استان همدان

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان، در راستاي تعامل و تبادل نظر با نمايندگان محترم مردم استان در مجلس شوراي اسلامي پيرامون سند راهبردي و برنامه عملياتي سه سال آتي استان، جلسه اي با حضور مهندس شاهرخي استاندار محترم استان، نمايندگان محترم مردم استان در مجلس شوراي اسلامي مورخ 1397/12/20 در تهران برگزار شد.

در اين جلسه که دستور کار آن ارئه سند راهبردي و برنامه عملياتي سه ساله استان بود، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به تفصيل سند راهبردي استان و شهرستان ها پرداخت و توضيحاتي در خصوص چارچوب سند، توانمنديها و مزيت هاي اقدامات محرک توسعه، وضعيت اشتغال، وضعيت سرمايه گذاري و پروژه هاي کليدي مهم استان، شهرستان و بخش ارائه گرديد.

در ادامه جلسه هريک از نمايندگان محترم نقطه نظرات خود را ارائه نمودند و از اقدام شايسته سازمان مديريت و برنامه ريزي استان که سند راهبردي را تهيه و ارائه نمود تشکر کردند.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 153

خدمات الکترونیک