1397/09/22

جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان همدان

رونمايي از کتاب تحليل عملکرد دستگاههاي اجرايي استان همدان

جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان همدان برگزار شد

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان خبر داد:

هم اکنون 12 طرح در استان همدان با مشارکت طرف هاي خارجي در دست اجراست


به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان، جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با حضور استاندارجديد، رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران دستگاههاي اجرايي مورخ 1397/09/22 در محل سالن شهداي استانداري برگزار شد.

دکتر صيدايي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در خصوص اجراي 12 طرح در همدان با مشارکت خارجي ها افزود: رهاورد اجراي اين طرحها تاکنون ايجاد اشتغال براي بيش از 1500 نفر بوده است.

 وي همچنين با اشاره به طرح هاي نيمه تمام استان افزود: امسال 88 طرح نيمه تمام دولتي واگذار شده است که 26 درصد از پروژه‌هاي واگذار شده مربوط به شهرستان همدان است.

دکتر صيدايي ميزان تخصيص اعتبارات استان را طي 9 ماه 70 درصد عنوان کرد.

از مهم ترين دستورکارهاي جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تاکيد بر ضرورت حمايت از کالاي ايراني و استفاده از کالاهاي ساخت داخل در خريدهاي مورد نياز دستگاههاي دولتي و اداري بود که به گفته استاندار همدان ذيحسابان دستگاهها دراين زمينه مسئوليت ويژه اي براي تاييد صورتحساب هاي خريد داخل دارند.

شايان ذکراست در آغاز جلسه با حضور استاندار همدان از کتاب " تحليل عملکرد دستگاههاي اجرايي استان همدان در اجراي برنامه هاي اصلاح نظام اداري در سال 1395 " رونمايي شد. اين کتاب توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان منتشر شده است.

و همچنين دو کتابچه با عنوان " محاسبه شاخص خط فقر استان همدان و مقايسه آن با ساير استان ها " و " مقايسه شاخص توسعه انساني (HDI) استان همدان با کل کشور " که توسط معاونت هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان منتشر شده در جلسه بين مديران دستگاههاي اجرايي استان جهت بهره برداري توزيع شد.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 86

خدمات الکترونیک