برگزاري جلسه هماهنگي واگذاري پروژه ها

جلسه واگذاري پروژه هاي دولتي به بخش غير دولتي 97/09/06

جلسه واگذاري پروژه هاي دولتي به بخش غير دولتي

جلسه هماهنگي واگذاري پروژه هاي دولتي به بخش غير دولتي برگزار شد

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان جلسه واگذاري در مورخ  06/09/1397 ساعت 10 با حضور دکتر صيدايي رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان و معاون هماهنگي برنامه و بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزي استان صورت گرفت که در اين جلسه مديران دستگاههاي اجرايي استان حضور داشتند.

جلسه در خصوص واگذاري پروژه هاي دولتي به بخش غير دولتي بر اساس دستور العمل قانون الحاق ماده 27، تبصره 19 قانون بودجه سال 1397 و مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران 3 قوه صورت گرفت که بر اساس اين دستور العمل ها تعداد 869 پروژه دولتي در سال 1397 در استان قابل واگذاري به بخش غير دولتي در دستور کار قرار گرفت.

در اين جلسه دستگاههاي اجرايي گزارشي در خصوص واگذاري پروژه هاي دستگاه خود به بخش غير دولتي ارائه کردند و مشکلات موجود در واگذاريهاي خود را عنوان نمودند. مديران دستگاههاي اجرايي بر عزم جدي خود بر واگذاري پروژه ها تاکيد نمودند.

و در پايان مقرر گرديد که تا حد امکان در واگذاري پروژه ها به بخش غير دولتي تلاش شود و اقدامات لازم براي واگذاري که در دستور العمل ها عنوان شده است در واگذاري اعمال گردد.

 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 111

خدمات الکترونیک