نشست استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان با دکتر نوبخت

ارائه گزارش پيشرفت و توسعه استان همدان به جناب آقاي دکتر نوبخت

نشست با معاون رئيس جمهور 97/08/22

نشست استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان  با دکتر نوبخت

ارائه گزارش پيشرفت و توسعه استان همدان به جناب آقاي دکتر نوبخت


جناب آقاي مهندس نيکبخت استاندار محترم و آقاي دکتر صيدايي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در روز سه شنبه 22/08/97 در محل دفتر جناب آقاي دکتر نوبخت معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با ايشان ملاقات و ديدار حضوري  داشتند. در اين جلسه استاندار محترم همدان و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي روند توسعه استان از حيث اقتصادي، صنعتي، کشاورزي ، اجتماعي و فرهنگي را به صورت شاخص مقايسه اي با ساير استان ها و فرايند جذب اعتبارات، تسهيلات، اشتغال، واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي ، عملکرد اقتصاد مقاومتي استان و برگزاري رويداد 2018 همدان را به استحضار جناب آقاي دکتر نوبخت رساندند.

آقاي دکتر نوبخت ضمن ابراز خوشحالي از وضعيت اشتغال، واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي ،فعاليت هاي اقتصاد مقاومتي استان و برگزاري رويداد 2018 همدان از تلاش و مديريت جناب آقاي مهندس نيکبخت و همچنين آقاي دکتر صيدايي قدرداني نمودند و اين نوع فعاليت‌ها را اثرگذار در زندگي مردم ،مهم و موجب رضايت الهي دانستند.ايشان براي جناب آقاي نيکبخت در دوره بازنشستگي آرزوي توفيق داشتند. لازم به توضيح است در گزارش مکتوب تقديمي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به جناب آقاي دکتر نوبخت شاخص هاي مختلف توسعه استان از جمله کمترين نرخ بيکاري 6.5 درصد - رتبه اول کشور در تابستان سال جاري - بر اساس گزارش مرکز آمار ايران و ساير موارد به شرح پيوست ارائه شد.

دريافت فايل گزارش پيوست

نظرات بازدیدکنندگان
مدير پورتال

تست ديدگاه کاربران توسط مدير پورتال

دوشنبه ، 28 آبان ، 1397

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 130

خدمات الکترونیک