جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان همدان در تاريخ 97/08/03 برگزار شد

واگذاري 59 پروژه استان همدان به بخش خصوصي در سال جاري

جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان همدان برگزار شد


رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان همدان خبر داد:

واگذاري 59 پروژه استان همدان به بخش خصوصي در سال جاري

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با حضور استاندار همدان و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و مديران دستگاهاي اجرايي استان مورخ 03/08/1397 در محل سالن شهداي استانداري برگزار شد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان همدان در خصوص ابلاغ بخشنامه بودجه سال 98 توسط رئيس‌جمهور محترم عنوان کرد: اولويت نگاه بودجه 98، در مواردي همچون مقابله با تحريم، پايداري اقتصادي و توجه به اشتغال و توليد است.

دکتر صيدايي افزود: امسال  59 پروژه استان همدان در قالب‌هاي مختلف جديد و نيمه تمام توسط دستگاه‌هاي مختلف به بخش خصوصي واگذار شده است.

وي با اشاره به اين که از مجموع 2 هزار پروژه استان 806 پروژه قابليت واگذاري به بخش خصوصي را دارا است، تصريح کرد: در اولويت نخست 370 پروژه استان قابليت تحويل و توجيه اقتصادي را دارد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان افزود: پروژه‌هايي که امسال واگذار شد به تفکيک شهرستان‌ها 8 مورد در همدان، 12 مورد در ملاير، 15 مورد در تويسرکان, 8 مورد نهاوند، 1 مورد بهار، 2 مورد رزن و 13 مورد در اسدآباد بوده است.

شايان ذکر است در آغاز جلسه از کتاب ارزيابي عملکرد برنامه پنجم توسعه استان همدان 95 - 1390 توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان همدان با حضور استاندار و مديران دستگاههاي استان رونمايي شد.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 190

خدمات الکترونیک