خبر

بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان از اداره کل هواشناسي همدان

بازديد از اداره کل هواشناسي استان

بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان از اداره کل هواشناسي همدان


دکتر صيدايي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان با حضور در اداره کل هواشناسي استان به بررسي مشکلات و مسائل مالي و بودجه اي اين اداره کل پرداخت

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان، بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان از اداره کل هواشناسي همدان و جلسه ايي در جهت بررسي وضعيت موجود مورخ 27/06/97 در محل دفتر مديرکل هواشناسي استان برگزار شد.

دکتر صيدايي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در جلسه اي که در دفتر مدير کل هواشناسي همدان  برگزار شد به بررسي مشکلات و مسائل مالي و بودجه اي اين اداره کل پرداخته و نسبت به برطرف شدن مشکلات و موانع در خصوص اعتبارات عمراني و جاري و وضعيت موجود و همچنين تامين اعتبار براي احداث ايستگاه اقليم شناسي گنجنامه قول مساعد داد.

وي همچنين از اداره پيش بيني و هشدار سريع و اداره فناوري اطلاعات، اداره کل هواشناسي نيز بازديد کرده و از ادوات و امکانات موجود در اين ادارات و کار اين بخش ها از نزديک آشنايي پيدا کرد.

مهندس باقري مدير کل هواشناسي استان ضمن تشريح مسائل مالي و بودجه اي گزارش مبسوطي از فعاليت اين اداره کل و ايستگاههاي هواشناسي که در هفته دولت افتتاح شده بود ارائه کرد.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 164

خدمات الکترونیک