نشست تخصصي توانمنديهاي توسعه استان 1396/11/12

برگزاري نشست تخصصي توانمنديهاي توسعه استان همدان با همکاري سازمان مديريت وبرنامه ريزي و دانشگاه بوعلي

 

نشست تخصصي توانمنديهاي توسعه استان همدان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان نشست تخصصي توانمنديهاي توسعه استان در بخش هاي اقتصادي با همکاري سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان و دانشگاه بوعلي با حضور اساتيد،صاحب نظران و مديران استاني روز پنج شنبه مورخ 1396/11/12 در محل دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي برگزار شد.

 

دکتر صيدايي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان با عنايت به اهميت و ضرورت برگزاري نشست هاي هم انديشي با هدف تببين راهکارهاي توسعه استان،برگزاري اين گونه نشست هاي تخصصي را با حضور کارشناسان، متخصصان و صاحب نظران توسعه استان ضروري دانستند.

وي افزود: اهداف کلي توسعه، نقاط قوت وضعف وهمچنين تهديدها و فرصت هاي پيش روي توسعه استان به دقت مورد بررسي قرار مي گيردوخروجي آن براي تبيين استراتژي توسعه استان استفاده خواهد شد.

دکتر صيدايي عنوان کرد: اين نشست تخصصي با هدف شناخت چالش ها و فرصت هاي استان، تعيين اهداف و تدوين راهبردهاي توسعه استان برگزار شده است و درصدديم جهت تعامل سازنده بين دو مجموعه مؤثر اساتيد دانشگاه و مجموعه مديران استان بسترسازي مناسب صورت گيرد تا نتايج ارزشمندي را در توسعه استان به ارمغان آورد.

اين نشست تخصصي در قالب 4 پنل شامل بخش هاي گردشگري،کشاورزي،خدمات،صنعت که هر پنل شامل تعدادي از اساتيد و صاحب نظران توسعه از دانشگاه و جمعي از مديران استان بودند که در خصوص راهکار هاي توسعه استان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 262

خدمات الکترونیک