ارائه گزارش رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان

جلسه مجمع نمايندگان محترم مردم استان همدان در مجلس شوراي اسلامي

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان جلسه مجمع نمايندگان محترم استان در مجلس شوراي اسلامي با حضور استاندار محترم استان، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در محل ساختمان استانداري واقع در وزارت کشور روز يکشنبه مورخ 14/05/1397 راس ساعت 7 عصر تشکيل گرديد

در اين جلسه جناب آقاي دکتر مفتح، رئيس مجمع نمايندگان استان، ضمن خوش آمدگويي به اعضاء و پيرو چند جلسه قبلي در سال جاري، برگزاري اين جلسات مشترک بين نمايندگان محترم مجلس استان و استاندار محترم و معاونين و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان را مفيد و موثر دانستند.

در ابتداي جلسه آقاي دکتر صيدايي رئيس سازمان، گزارش کامل تهيه شده را بين اعضاء توزيع و بيان نمودند، اطلاع رساني،تبادل و تعامل با نمايندگان محترم استان در خصوص موضوعات مختلف برنامه ريزي و توسعه استان و در اختيار قراردادن آخرين اطلاعات از کم و کيف بودجه، اعتبارات، پروژه ها، منابع اعتباري، ميزان تخصيص به تفکيک شهرستان مي تواند موجب اشراف و نظارت هر چه بيشتر نمايندگان محترم و موثر در پيشرفت پروژه ها و نهايتاً توسعه استان شود. با عنايت به اينکه در جلسات قبل گزارش جامعي از قانون بودجه، منابع و رديف هاي استاني، عملکرد سال 1396، واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي، جذب اسناد خزانه، کم و کيف اعتبارات سال 97 و سهم هر يک از شهرستانها براساس مصوبه شوراي برنامه ريزي استان ارائه شد.در تداوم آن در اين جلسه آخرين وضعيت اعتبارات هزينه اي و تملک استاني، جذب 100 درصد اسناد خزانه در استان، پروژه هاي مصوب کميته برنامه ريزي شهرستان، تفکيک سهم اعتبارات تملک استاني، توازن ونفت، آخرين آمار واگذاري پروژه ها به بخش خصوصي، ساز و کار حمايتي مصوب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و نامه ابلاغي رياست محترم جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه مي شود. سپس استاندار محترم استان جناب آقاي مهندس نيکبخت در خصوص همدلي و همراهي نمايندگان با مديريت استان و اثر آن در توسعه و پيشرفت استان رهنمودهايي ارائه نمود و از مجمع نمايندگان براي حضور و مشارکت فعال در اين جلسات و توسعه استان تشکر نمودند.

هر يک از نمايندگان محترم نقطه نظرات خود در خصوص توسعه استان را ارائه نمودند و از گزارش جامع، کارشناسي و به روز رئيس محترم سازمان تشکر نمودند.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 182

خدمات الکترونیک