جلسه قرارگاه اقتصادمقاومتي استان همدان برگزار شد

نخستين جلسه قرارگاه اقتصادمقاومتي استان در سال 97 با حضور اعضاي ستاد اقصادمقاومتي برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان،نخستين جلسه قرارگاه اقتصادمقاومتي استان با حضور استاندار، رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي، نماينده مردم همدان وفامنين درجلس شوراي اسلامي، مديران و مسئولين دستگاههاي اجرايي استان مورخ 05/02/1397 در سالن جلسات مجموعه فرهنگي شهداي استانداري برگزار شد.

اين جلسه با محوريت برنامه ريزي در راستاي تحقق شعار سال و اجرايي کردن اقتصادمقاومتي برگزار گرديد.

در ابتداي اين جلسه دکتر صيدايي رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان ضمن اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري درجهت نامگذاري سال 97 با عنوان " حمايت از کالاي ايراني " به ارائه گزارشي از عملکرد يکساله اقتصادمقاومتي دستگاههاي اجرايي استان پرداخت.

و در پايان از کتاب " تحليلي بر منابع درآمدي استان همدان "  ( سال 1395 _  1385 ) رونمايي شد.

شايان ذکراست "کتاب تحليلي بر منابع درآمدي ده سال اخير استان" که کليه منابع درآمدي استان، تفکيک منابع وطبقه بندي منابع و تصويري دقيق و روزآمد از توانمندي هاومحدوديت هاي درآمدي را ارائه مي دهد.

اين کتاب توسط مديران و کارشناسان سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان تهيه و در 300 نسخه به چاپ رسيده است.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 297

خدمات الکترونیک