بازديد از مدارس استثنايي استان

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان : با حضور دکتر صيدايي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به همراه معاونين سازمان و مديرکل آموزش و پرورش استان از مدارس استثنايي استان بازديد به عمل آمد و با دانش آموزان و پرسنل مدارس ديدار و گفتگو انجام گرديد .

 

 :به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان 

  با حضور دکتر صيدايي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان به همراه معاونين سازمان و مديرکل آموزش و پرورش استان از مدارس استثنايي استان بازديد به
عمل آمد و با دانش آموزان و پرسنل مدارس ديدار و گفتگو انجام گرديد.

 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 171

خدمات الکترونیک