به گزارش راوبط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان: جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان باحضور استاندار ،رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، نماينده مجلس شوراي اسلامي استان و مديران دستگاههاي اجرايي مورخ 04/07/96 در سالن شهداي استانداري برگزار گرديد .

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خبر داد : 49.8 درصد از اعتبارات هزينه‌اي حقوق در همدان ابلاغ شده است

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خبر داد :

49.8 درصد از اعتبارات هزينه‌اي حقوق در همدان ابلاغ شده است

به گزارش راوبط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان همدان: جلسه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان باحضور استاندار ،رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ، نماينده مجلس شوراي اسلامي استان و مديران دستگاههاي اجرايي مورخ 04/07/96 در سالن شهداي استانداري برگزار گرديد .

دکتر صيدايي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ضمن گراميداشت «روز کبودراهنگ» با بيان اينکه پنج شهيد اين شهرستان در شکل‌گيري بنيان نظام اسلامي نقش‌آفرين بودند، اظهار کرد: شهدا خورشيد‌هاي هميشه فروزان تاريخ هستند.

وي عنوان کرد: در تخصيص 6 ماهه از جمع اعتبارات هزينه‌اي 49.8 درصد از اعتبارات هزينه‌اي حقوق و مزايا و 43.5 درصد اعتبارات ساير استان همدان ابلاغ شده است.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي با اشاره به اينکه در بخش بودجه هزينه‌اي 136 ميليارد تومان اعتبارات حقوق و مزايا، 93 ميليارد اعتبارات ساير و درمجموع 229 ميليارد بودجه هزينه‌اي استان است، بيان کرد: براساس ميزان پيشرفت در پايان هر ماه تخصيص بودجه مربوطه مشخص مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه در بخش بودجه هزينه‌اي، رشد اعتبارات حقوق و مزايا 24 درصد و ساير 6.2 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، ادامه داد: در تخصيص 6 ماهه از جمع اعتبارات هزينه‌اي 49.8 درصد از اعتبارات هزينه‌اي حقوق و مزايا و 43.5 درصد اعتبارات ساير استان همدان ابلاغ شده است.

وي عنوان کرد: اولويت اول دولت پرداخت حقوق افراد است، و در 6 ماهه گذشته حقوق همه کارکنان رسمي، قراردادي، پيماني و ... پيش‌بيني شده است.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي با بيان اينکه نيرو‌هاي طرحي که از اعتبارات عمراني حقوق دريافت مي‌کند در دو مقطع به خزانه ابلاغ شده که تا پايان مهرماه هيچ نيروي طرحي بدون دريافت حقوق و مزايا نداشته باشيم،و با توجه به محدوديت موجود در نقدينگي تلاش شده حقوق کارکنان تحت شعاع قرار نگيرد.

*   همدان 506 ميليارد تومان اعتبار تملک دارد

دکترصيدايي با بيان اينکه استان همدان 506 ميليارد تومان اعتبار تملک دارد، که 203 ميليارد تومان اعتبار سرمايه انساني است که شامل استاني، توازن و شاخص‌ها مي‌شود.

وي با بيان اينکه از 203 ميليارد تومان، 14.5 ميليارد تومان نقدي بوده و با نقدينگي متفاوت است، افزود: 8.6 ميليارد تومان از 203 ميليارد تومان اعتبار سرمايه انساني مربوط به اسناد يک ساله و 15.4 ميليارد تومان مربوط به اسناد دو ساله است.

وي يادآور شد: در رديف تملک و استاني 57 درصد تخصيص در سه قالب نقدي، اسناد يک ساله و اسناد دو ساله به استان همدان ابلاغ شده است.

دکترصيدايي با بيان اينکه نقدي عدد است که به مرور نقدينگي آن بايد به خزانه برگردد، تصريح کرد: سهم استان همدان از محل سه درصد نفت 66 ميليارد تومان است که حدود 4.7 ميليارد تومان نقدي، 2.26 ميليارد تومان اسناد يک ساله است و اسناد دو ساله ندارد.

وي با اشاره به اينکه اعتبارات 3 درصد نفت و گاز مربوط به مناطق محروم است، افزود: اعتبارات نفت و گاز با توجه به گذشته زمان بايد به همان ميزان ابلاغ مي‌شود و در 6 ماه امسال 50 درصد آن ابلاغ شده است.

وي اظهار کرد: در اعتبارات تملک رديفي تحت عنوان 27 صدم درصد ماليات بر ارزش افزوده وجود دارد که از اين محل 15.1 ميليارد تومان اعتبار براي استان همدان در نظر گرفته شده که 3.1 ميليارد تومان نقدي بوده و بقيه آن ابلاغ خواهد شد.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي افزود: در زمينه رديف 27 صدم ماليات بر ارزش افزوده پروژه‌هاي ورزشي شهرستان‌ها و ... از اين رديف برخوردار هستند.

 

*امسال همدان 158 ميليارد تومان اعتبار رديف متوازن دارد

دکترصيدايي با اشاره به اينکه استان همدان دو ساله گذشته از اعتبار رديف متوازن از امکانات کشور تخصيص نداشته است، بيان کرد: امسال استان همدان 158 ميليارد تومان اعتبار رديف متوازن دارد که30 درصد تخصيص ابلاغ شده و 8.4 درصد از اسناد يک ساله، 37.9 درصد اسناد دوساله است.

وي با اشاره به اينکه استان همدان سال گذشته در روز‌هاي آخر سال اسناد خزانه را جذب کرد، ادامه داد: براي جذب اسناد خزانه در سال‌ جاري از هم اکنون زمان وجود دارد.

در خصوص طرح‌هاي استاني ويژه مصوب قانون، افزود: در اين راستا استان همدان 64 ميليارد تومان اعتبار داشت که تخصيص آن ابلاغ شده و اسناد يک ساله 14.4 درصد، اسناد دو ساله 2.6 درصد بوده است.

رئيس سازمان ميديريت وبرنامه ريزي ادامه داد: اعتبار ماده 23 قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم شهرداري و دهياري 14.3 دهم ميليارد تومان بود که نقدينگي 4.8 درصد تخصيص پيدا کرده است.

وي با اشاره به اعتبار ماده 12 قانون تشکيل مديريت بحران کشور بيان کرد: اعتبار مصوبه اين بخش 14 ميليارد تومان است که هنوز هيچ نقطه‌اي از کشور تخصيص و نقدينگي نداشته است.

دکترصيدايي يادآور شد: در زمينه اعتبارت رديف اعتبار شاخص توسعه اقتصادي در يک ماه اخير، آيين نامه، دستورالعمل و ساز و کار آن نهايي و به استان‌ها ابلاغ شده شده تا اعتبار شاخص‌ها سامان پيدا کند.

وي خاطرنشان کرد: اعتبارت شاخص توسعه اقتصادي ماهيتا مربوط به مسائلي است که بتواند در توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي استان موثر باشد.

رئيس سازمان ميديريت وبرنامه ريزي ادامه داد: پيش‌بيني شده تا سقف 50 درصد اعتبارات با محوريت افزايش توليد، اشتغال و تامين زيرساخت‌هاي آن استان در راستاي سياست‌هاي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و شوراي اشتغال هزينه و در قالب کمک‌هاي فني، اداري و وجوه اداره شود، استان همدان 77 ميليارد تومان اعتبار دارد و بايد 50 درصد براي کمک‌هاي فني و اداري در نظر گرفته شود.

وي با بيان اينکه صندوق محصولات کشاورزي در استان‌ها فعال شده است، افزود: اين صندوق منابع مالي خوبي دارد.

* صندوق کشاورزي متعهد به پرداخت 4.5 ميليارد تومان به همدان شد

دکترصيدايي با بيان اينکه در بخش کشاورزي دو صندوق کشاورزي و صندوق منابع طبيعي وجود دارد، اظهار کرد: صندوق کشاورزي کشور متعهد شده 4 ميليارد تومان براي صندوق کشاورزي و 500 ميليون تومان به منابع طبيعي کمک کند.

وي افزود: در تقسيم بندي سه بخش مهم استان رقم 10 ميليارد تومان کمک فني و اعتباري براي کشاورزي، 16.4 ميليارد تومان کمک فني و اعتباري براي صنعت و معدن و 8 ميليارد تومان کمک فني و اعتباري به بخش گردشگري در نظر گرفته شد.

رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي عنوان کرد: در بخش پروژه‌هاي شهرستاني به دليل ماهيت کار و بزرگ بودن پروژه‌ها و شاخص‌هاي عدالت شهرستاني و موضوعي تعداد پروژه مشخص شده است.

وي به پروژه‌هاي آماده واگذاري به بخش خصوصي در استان همدان اشاره کرد و با بيان اينکه سال گذشته دبيرخانه اقتصاد مقاومتي براي استان 66 پروژه آماده واگذاري به بخش خصوصي در نظر گرفت، افزود: براساس گزارش دستگاه‌هاي استاني 235 پروژه يعني بيش از سه برابر سهميه در سال گذشته واگذاري پروژه انجام شد.

دکترصيدايي افزود: امسال 77 پروژه براي واگذاري به بخش خصوصي در استان همدان پيش‌بيني شد که تا پايان شهريورماه 120 پروژه واگذار شده و در مجموع در مدت دو سال 355 پروژه به بخش خصوصي واگذار شده است.

وي در ادامه با اشاره به اينکه کار ارزشمندي در زمينه توسعه و اشتغال روستايي در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 پيش‌بيني شده است، ادامه داد: درکشور بايد 5 هزار روستا براي طرح اشتغال و توسعه در مدت برنامه ششم توسعه ساماندهي شود.

و در پايان با بيان اينکه 929 روستاي بالاي 20 خانوار در استان همدان وجود دارد، افزود: سهم استان همدان براي طرح توسعه و اشتغال روستايي 589 روستا است و اين طرح تا پايان برنامه ششم توسعه هر ساله بايد در 118 روستاي استان اجرايي شود.

 

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 189

خدمات الکترونیک