به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان در روز چهارشنبه مورخ 1396/7/6 با حضور در بين کارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي همدان در جلسه عمومي کارکنان اين سازمان شرکت کردند.

حضور سرکار خانم اربابي معاون محترم توسعه منابع انساني و هماهنگي استانهاي سازمان برنامه و بودجه در بين کارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي همدان

 

 

حضور سرکار خانم اربابي معاون محترم توسعه منابع انساني و هماهنگي استانهاي سازمان برنامه و بودجه در بين کارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي همدان

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان در روز چهارشنبه مورخ 1396/07/06 با حضور در بين کارکنان سازمان مديريت و برنامه ريزي همدان در جلسه عمومي کارکنان اين سازمان شرکت کردند.

در اين جلسه ابتدا دکتر صيدايي رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ضمن خير مقدم به خانم اربابي و تسليت ايام سوگواري حضرت اباعبدا.. الحسين حضور خانم اربابي را در جمع همکاران سازمان يک فرصت ارزشمند و براي استان يک غنيمت دانستند.

ايشان با اشاره به جايگاه سازمان در ابعاد مختلف و اقدامات بسيار خوبي که در مسير توسعه استان با ارايه برنامه هاي راهبردي از طرف سازمان انجام گرفته تعامل سازمان را با ساير دستگاههاي اجرايي استان با در نظر داشتن شان و جايگاه سازمان در يک نقطه بسيار عالي و رفيعي عنوان کرده و اين تعامل با سطوح مختلف مديريتي و عالي استان را نتيجه اقدامات ارزشمند و با برنامه کليه کارکنان و مديران سازمان دانستند.

دکتر صيدايي با اشاره به برنامه هاي راهبردي استان خصوصاً تدوين برنامه ششم توسعه استان که به صورت يک برنامه مدون و فراگير در حوزه هاي بخشي و فرا بخشي با در نظر گرفتن همه مسايل مرتبط به استان تدوين شده بيان داشتند که در حال حاضر اين سند ارزشمند به مرکز ارسال شده و همدان به عنوان يکي از استانهاي پايلوت در اين خصوص مي باشد.

ايشان به برنامه هاي حوزه هاي مختلف سازمان نيز اشاره کرده و از فعاليتها و اقدامات معاونت ها و حوزه هاي مختلف سازمان گزارشي را به خانم اربابي ارايه کردند.

در ادامه اين جلسه خانم اربابي ضمن قدرداني از زحمات همکاران سازمان مديريت و برنامه ريزي همدان سازمان مديريت و برنامه ريزي را راهبر توسعه جامعه دانسته و به نقش نظارتي و فرا سازماني اين مجموعه اشاره کردند و به ضرورت حفظ جايگاه سازمان و نيروي انساني آن به عنوان يک نيروي انساني متخصص که در همه حوزه ها مي بايست حرف آخر را بزند اشاره و بيان کردند که تمام همت ما در سازمان برنامه و بودجه اين است که ضمن توجه به معيشت کارکنان و رفاه عمومي آنها برنامه هاي توسعه منابع انساني بايد به سمت سوي باشد که نيروي انساني و توانمندي هاي آن ارتقاء پيدا کند.

ايشان به اصل جانشين پروري و انتقال تجارب به نيروهاي جوان اشاره کرده و يکي از اصول توسعه سرمايه انساني را انتقال تجارب از نسل قديم به نيروهاي جوان دانستند و بيان داشتند که مي بايست کارکنان با تجربه و صاحب سبک درکار بتوانند اين تجارب ارزشمند را به نيروهاي جديد و جوان منتقل کنند و ساختار سازمان نبايد به نحوي عمل کند که با خروج نيروهاي با تجربه بدنه کارشناسي سازمان ضعيف باشد در ادامه اين جلسه از تعدادي از همکاران ايثارگر و خانواده شهدا سازمان با تقديم لوح سپاس به مناسبت ايام هفته دفاع مقدس قدرداني گرديد.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 242

خدمات الکترونیک