با همکاري سازمان برنامه وبودجه استان و دانشگاه بوعلي سينا

نشست تخصصي توانمندي هاي توسعه استان همدان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه استان همدان ، صبح ديروز نشست تخصصي توانمندي هاي توسعه استان همدان با حضور کارشناسان ، متخصصان و صاحب نظران توسعه استان در دانشکده کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا برگزار شد .

در ابتداي اين نشست تخصصي که با حضور گسترده متخصصان ، صاحب نظران ،  اساتيد دانشگاه  و مديران برگزار شد ، رياست محترم دانشگاه بوعلي سينا ضمن خير مقدم به حاضرين ، يکي از رسالت هاي دانشگاه را بستر سازي و همکاري جهت برگزاري اين گونه نشست هاي تخصصي دانستند و براي ادامه اين نشست ها اعلام آمادگي نمودند . دکتر غلامي همفکري و تبادل نظر نخبگان و صاحب نظران دانشگاهي با مديران استان را در حوزه توسعه  استان راهگشا و مفيد دانستند و بر تداوم اينگونه نشست ها تاکيد نمودند .

در ادامه جلسه نيز رئيس سازمان برنامه وبودجه استان نيز ضمن خير مقدم به کليه شرکت کنندگان در اين نشست تخصصي ، از مسئولين دانشگاه بوعلي سينا و به خصوص جناب آقاي دکتر غلامي به جهت مساعدت در برگزاري اين نشست تقدير و تشکر نمودند . ايشان طي سخناني با عنايت به اهميت و ضرورت برگزاري نشست هاي هم انديشي با هدف تببين راهکارهاي توسعه متوازن استان همدان ، در آستانه  ورود به اجراي برنامه ششم برگزاري اين گونه نشست هاي تخصصي را با حضور کارشناسان ، متخصصان و صاحب نظران توسعه استان ضروري دانستند .

دکتر صيدايي در افتتاحيه اين نشست تخصصي افزودند : اين نشست تخصصي  با هدف شناخت چالش ها و فرصت هاي استان همدان ، تعيين اهداف و تدوين راهبردهاي توسعه، تعيين سياستهاي اجرايي براي فراهم ساختن زمينه و اسباب تحقق برنامه هاي اين استان  در راستاي سند چشم انداز  و برنامه ششم توسعه اي  برگزار مي شود و برگزار کنندگان همايش درصددند با بستر سازي جهت تعامل سازنده بين دو مجموعه موثر اساتيد دانشگاه و مجموعه مديران استان ،  ضمن جلب مشارکت‌ هاي مردمي و بررسي علمي وضعيت کنوني استان ، ايده ‌هاي بديع را در راستاي رفع موانع توسعه اين استان جمع آوري کرده و با ايجاد تعاملات نهادي و سازماني، اسباب تسهيل توسعه اين استان پر ظرفيت  را فراهم آورند.

در ادامه جلسه  شرکت کنندگان در اين نشست تخصصي در قالب 9 پانل شهرستاني سازماندهي شده که هر پانل شامل تعدادي از اساتيد و صاحب نظران توسعه از دانشگاه و تعدادي از مديران استاني و شهرستان هاي بودند که در خصوص راهکار هاي توسعه اي آن شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداختند .  

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 372

خدمات الکترونیک