دکتر صيدايي در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

حقوق کارکنان دستگاه‌هاي اداري استان همدان پرداخت مي‌شود

‌به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه استان همدان و به نقل از خبرگزاري تسنيم سيد اسکندر صيدايي، ديروز در شوراي برنامه ريزي و توسعه و شوراي راهبري توسعه مديريت استان همدان با بيان اينکه منابع مالي پايان سال اهميت زيادي دارد، اظهار داشت:

تمام تلاش دولت اين است که ورود به سال جديد را به گونه اي مديريت کند که هيچ الزامي در خصوص حقوق مجموعه پرسنل دولت در کشور باقي نماند.

وي افزود: دولت به دنبال اين است که کشور در آستانه سال جديد بتواند روند منطقي و اصولي خود را طي کند.

صيدايي با اشاره به اينکه دستگاه هاي استان در محور بررسي برنامه مهندسي نقش و ساختار دولت در سال گذشته 36 درصد عملکرد خوب، 28 درصد متوسط و شش درصد نيز عدم مصداق داشتند، گفت: ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، آب و فاضلاب و شرکت توزيع نيروي برق به ترتيب سه دستگاه برتر هستند.

وي با بيان اينکه عملکرد دستگاه ها در دولت الکترونيک و هوشمند سازي 24 درصد متوسط و 16 درصد خوب بوده است، خاطرنشان کرد: دستگاه ها در مجموع در دولت الکترونيک عملکرد خوبي نداشته‌اند.

رئيس سازمان برنامه و بودجه استان با اشاره به اينکه 28 درصد از دستگاه ها در محور برنامه مديريت سرمايه انساني، خوب عمل کرده اند، يادآور شد: شرکت توزيع نيروي برق اولين استان و اداره کل تعزيرات حکومتي آخرين استان است.

وي همچنين تصريح کرد: 22 درصد دستگاه هاي اجرايي در برنامه خدمات عمومي در فضاي رقابتي عملکرد خوب، 30 درصد متوسط و 43 درصد عملکرد ضعيفي دارند.

صيدايي افزود: از 50 دستگاه استان تنها 11 استان رتبه خوب دارند و مابقي دستگاه ها داراي رتبه هاي متوسط هستند.

وي با بيان اينکه ارزيابي عملکرد دستگاه ها در سال جاري آغاز شده است، اظهار داشت: در ارزيابي سال جاري امتياز تمام برنامه‌ها و شاخص ها تعريف شده و هيچ کسي نمي تواند امتياز دستگاه ها را افزايش يا کاهش دهد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه استان همدان با بيان اينکه عملکرد فرآيند دستگاه ها از يکم اسفندماه سال جاري آغاز شده و تا ارديبهشت ماه سال آينده ادامه خواهد داشت، گفت: از 31 ارديبهشت ماه سال آينده عملکرد دستگاه هاي اجرايي به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان منتقل و 15 تيرماه اين عملکرد بايد به طور کامل ارائه شود تا بتوان در هفته دولت، جشنواره شهيد رجايي را برگزار کرد.

وي با بيان اينکه 86 هزار نفر از استخدامي‌ها تحصيلات دانشگاهي دارند، گفت: چهار درصد از نيروهاي دولت کارگري، 12 درصد قراردادي، 14 درصد پيماني و 70 درصد رسمي هستند.

صيدايي 59 درصد از پرسنل را آقا و 41 درصد را خانم، عنوان کرد و افزود: 85 درصد از پست‌هاي سازماني با تصدي و 15 درصد بلاتصدي هستند.

وي با بيان اينکه 18 تا 20 اسفندماه براي پرداخت حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته شده بود، اذعان کرد: امروز حقوق نيروهاي قراردادي بالغ بر دو ميليارد تومان به خزانه استان ابلاغ شده تا بتوانند همچون کارمندان رسمي حقوقشان را دريافت کنند.

وي با بيان اينکه حقوق و مزاياي کارمندان استان در سال جاري 110 ميليارد تومان بوده است، يادآور شد: عملکرد 11 ماهه استان براي پرداخت حقوق و مزايا از سوي خزانه بررسي شده و 17 ميليارد و 800 ميليون تومان بايد به 110 ميليارد تومان اضافه مي شد تا با مشکل روبه رو نشويم.

صيدايي همچنين خاطرنشان کرد: بهمن ماه اولين رقم از 17 ميليارد تومان به سازمان رسيد و توانستيم درصد بيشتري را به دستگاه ها بدهيم.

وي با بيان اينکه در صورت رسيدن نقدينگي استان، در اسفندماه کمک خوبي به دستگاه‌ها مي‌شود، ابراز کرد: با پرداخت اين مبلغ مشکلات دستگاه ها در زمان مديريت بودجه، جبران خواهد شد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه استان همدان در ادامه يادآور شد: مبلغي از ماده 10 و 12 به استان ابلاغ خواهد شد و ساير مبالغ نيز به ميزان 95 درصد ابلاغ شده و هنوز نقدينگي آن انجام نشده است.

وي با بيان اينکه در اسناد خزانه 9 ميليارد تومان از مبالغي که دستگاه ها بايد دريافت مي کردند، وارد استان شده است، بيان کرد: تعدادي از دستگاه مبالغي را دريافت کردند و ديگر دستگاه ها نيز بايد نسبت به طي مراحل اسناد خزانه اقدام و مبلغ را دريافت کنند.

وي ادامه داد: 11 ميليارد تومان نقدينگي در استان به عنوان اوراق صکوک وجود دارد و دستگاه هايي که به شهرداري‌ها بدهي دارند، مي توانند از اين مبلغ استفاده کنند.

صيدايي با بيان اينکه 50 درصد از تملک دارايي در کشور انجام شده است، خاطرنشان کرد: اميد بر اين است که تا پايان سال، ابلاغ تملک 30 درصد ديگر نيز انجام شود.

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 357

خدمات الکترونیک