حوزه های سازمان

دبیرخانه ها

 تایید  نظرسنجی درج نشده است. نتيجه
IP شما: 34.204.171.214

معاونت آمار و اطلاعات

شرح وظايف

ساختار سازماني

گروه اجراي طرح هاي آماري و سرشماري

گروه آمارهاي ثبتي، فرابري و پردازش داده ها

گروه حسابهاي منطقه اي و محاسبات قيمت

گروه نقشه و اطلاعات مکاني

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 0