شرح وظايف رئيس گروه آمارهاي ثبتي، پردازش و فرابري داده ها


  

رئيس گروه آمارهاي ثبتي، پردازش و فرابري داده ها

ام البنين جعفري

شماره تلفن داخلي : 206

پست الکترونيکي : jafari_om@yahoo.com

اطلاعات بيشتر و شرح وظايف

 

کارشناس پردازش و فرابري داده  

افشين فتحي مرام

شماره تلفن داخلي :

پست الکترونيکي : afathimaram@yahoo.com

اطلاعات بيشتر و شرح وظايف

 

 

 

کارشناس آمارهاي ثبتي و عمومي    

مقصود سحاب ضيائي

شماره تلفن داخلي : 215

پست الکترونيکي:

اطلاعات بيشتر و شرح وظايف

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 0