شرح وظايف رئيس گروه جمع آوري آمار هاي عمومي و سر شماري ها

  

رئيس گروه جمع آوري آمارهاي عمومي و سر شماري

مهدي صدوقي

شماره تلفن داخلي : 202

پست الکترونيکي : hamedan1380@yahoo.com

اطلاعات بيشتر و شرح وظايف

 

کارشناس جمع آوري آمارهاي عمومي

مهرناز نوريان

شماره تلفن داخلي : 217

پست الکترونيکي : mehrnaz_nourian@yahoo.com

اطلاعات بيشتر و شرح وظايف

 

 

کارشناس جمع آوري آمارهاي سرشماري

مسعود کاوياني

شماره تلفن داخلي : 204

پست الکترونيکي : masoudkavyani940@gmail.com

اطلاعات بيشتر و شرح وظايف

 

  

 

کارشناس جمع آوري آمارهاي عمومي

محمد آقاسي

شماره تلفن داخلي : 205

پست الکترونيکي : mahrad3914@gmail.com

اطلاعات بيشتر و شرح وظايف

 

  

 

کارشناس جمع آوري آمارهاي عمومي

ناجي مطيعي پور

شماره تلفن داخلي : 216

پست الکترونيکي :

اطلاعات بيشتر و شرح وظايف

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 0