شرح وظايف رئيس گروه نقشه و اطلاعات مکاني

  

رئيس گروه نقشه و اطلاعات مکاني

عباس کرمي

شماره تلفن داخلي : 203

پست الکترونيکي : akarami9035@gmail.com

اطلاعات بيشتر و شرح وظايف

 

  

 

کارشناس نقشه و اطلاعات مکاني

زهره نوترکي

شماره تلفن داخلي : 226

پست الکترونيکي : notarki.z@mporg.ir

اطلاعات بيشتر و شرح وظايف

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 0