شرح وظايف رئيس گروه حساب هاي منطقه اي و محاسبات قيمت

رئيس گروه حسابهاي منطقه اي

عاطفه مويدي

شماره تلفن داخلي : 201

پست الکترونيک : atimoayedi@gmail.com

اطلاعات بيشتر و شرح وظايف

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

    

کارشناس حساب منطقه اي

پروانه اوسط

شماره تلفن داخلي : 207

پست الکترونيکي : p_137716@yahoo.com

اطلاعات بيشتر و شرح وظايف

ارسال به دوستان | | دیدگاه شما   تعداد بازدیدکنندگان این صفحه : 0