Translate
آخرین بروزرسانی: 1400/11/02

دبیرخانه ها

 تایید  نظرسنجی درج نشده است. نتيجه
IP شما: 35.153.100.128

اخبار و رویدادها

اولويتهاي پژوهشي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد مورد حمايت مالي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان سال 1400

اولويتهاي پژوهشي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد مورد حمايت مالي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان سال 1400

 
1400/10/29

فراخوان انتخاب مجريان طرح هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان -1400

فراخوان انتخاب مجريان طرح هاي پژوهشي دستگاه هاي اجرايي استان -1400

....
1400/09/21

اسامي موسسات داراي مجوز و تمديد مجوز استان همدان

اسامي موسسات داراي مجوز و تمديد مجوز استان همدان

....
1400/09/14

اعلام اسامي پژوهشگران برترکارمند استان همدان سال1400

اعلام اسامي پژوهشگران برترکارمند استان همدان سال1400

....
1400/09/13

عملکرد آموزشي ادارات استان همدان سال 1399

عملکرد آموزشي ادارات استان همدان سال 1399

 
1400/06/15

سایر سازمان ها

پیوندها