Translate
آخرین بروزرسانی: 1400/1/22
منوي خدمات سازمان را در ارتباط با شرح وظايف سازماني چگونه ارزيابي مي کنيد؟

 تایید  تعداد آرا: 103 نتيجه
IP شما: 3.234.221.67

اخبار و رویدادها

1400/01/22
1400/01/15
1399/12/28

بازديد رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همدان

بازديد از روند اجراي پروژه هاي تأمين مسکن محرومين در شهرستان هاي اسدآباد و تويسرکان

سه شنبه 1399/12/19
1399/12/23
1399/12/17

خدمات الکترونیک